Mesimummud

 

MESIMUMMUD TOAS JA ÕUES,

MÄNGULUST MEIL IKKA PÕUES! 

Mesimummude rühmas käib 20 last. Nendest tüdrukuid on 11 ja poisse 9. Sellel õppeaastal pöörame suuremat tähelepanu laste omavahelisele koostöö arendamisele ja looduse uurimisele. Selle saavutamiseks teeme koostööd lapsevanemate, rühma õpetajate, muusika- ja liikumisõpetajaga. Meie rühma lapsed on väga aktiivsed ja uudishimulikud. Poistele meeldib konstrueerida legodega ning tüdrukud veedavad meelsasti aega kostüüminurgas rollimägudes.  

TÄHELEPANU PÖÖRAME:

●       Lapse mitmekülgsele ja järjepidevale arengule kodu ja lasteasutuse koostöös.

●       Peame lugu tervislikest eluviisidest – toitume tervislikult ning viibime palju õues.

●       Oleme oma tegemistes positiivsed: uurime ja avastame nii toas kui õues.

●       Oleme avatud ja hoolivad nii üksteise kui ka ümbritseva suhtes.

●       Aktsepteerime rühma- ning mängureegleid


EESMÄRGID:

●       Huvi äratamine looduse ja keskkonna vastu läbi tunnetamise, uurimise, vaatlemise, kogemise ja leiutamise, mille läbi kujuneb terviklik maailmapilt.

●       Õues- ja avastusõppe raames toetame laste loovust ning lähtume nende huvist ja uudishimust.

●       Positiivse hoiaku peegeldamine ja kujundamine toimub meie väärtushinnangute ja isikliku eeskuju kaudu.