Meelespea lastehoid


Vaata rühma kontakte ja lisainformatsiooni lapse eeldatavate arengutulemuste kohta ülalt alamlehtedelt ↑↑↑

Tähelepanu!

Lastehoiu kohtade pakkumine 1,5 a. lastele toimub järjekorra alusel programmis ARNO:

**************************************************************************************************************************************************************************ÜLDINFO

08. detsembril  2014 alustasid lasteaia juures  tööd hoiurühmad 1,5-3 aastastele lastele

TARTU LASTEAED MEELESPEA lapsehoid asub aadressil Ilmatsalu 3a, sisenemine hoone parempoolsest otsauksest.

Lapsehoius on kohti 43 lapsele vanuses 1,5-3 aastat. 

Lapsehoidja kohta on arvestatud 5 last, rühmas on põhilisel ajal tööpäevast korraga 3 täiskasvanut. Laste arv rühmas on kuni 15.      

KUI LAPS TULEB LASTEHOIDU

Tulekule eelnevalt on soovitab koos lapsega tulla hoiu tingimuste ja töötajatega tutvuma. Sobivaim on toidukordade vaheline aeg 9.00-12.00. Hiljemalt tulekule eelneval päeval palun teavitada tulekust rühmatöötajaid või direktorit.

KODUKORD on meie koostöö aluseks - palun tutvu: //files.voog.com/0000/0023/9082/files/TARTU%20LASTEAED%20MEELESPEA%20KODUKORD_HOID-1.pdf

LAPSEHOIUTEENUSE KIRJELDUS

Lapsehoiu päevakava:

Lapse päev lapsehoius toimub planeeritud päevakava alusel. Eeldatakse, et vanemad arvestavad sellega lapse toomisel ja viimisel.

Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

Iga laps saab korra nädalas võtta osa liikumis- ja muusikategevustest, mille viib läbi lasteaia liikumis- või muusikaõpetaja.
Laste päevakavasse kuuluvad iga päev mänguaeg, õues viibimise aeg ja lõunane puhkeaeg.
Tegeletakse eelkõige laste sotsiaalsete oskuste (eneseteenindamise ja mänguoskuste) kujundamisega.
Lapsehoiu töö on planeeritud õppeaastati.
Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

Meelespea lapsehoiu päevakava
//files.voog.com/0000/0023/9082/files/P%C3%A4evakava%20_hoid.pdf

Lapsehoiuteenuse kasutamise tasud

Lapsehoiuteenuse kasutamine on tasuline.  Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on:  alates 01.01.2020. on selleks 81 eurot , päevamaksumus koos toiduga (3 toidukorda) 5,35.

http://www.tartu.ee/et/tartu-linna-munitsipaallasteaiad#lapsevanema-kulud 

 Lapshoiuteenusele lisaks tuleb vanemal tasuda ka lapse toitlustamise eest.

Kuutasu tuleb maksta täisulatuses sõltumata sellest, kui palju teenust tegelikult kasutati. Lapsehoiuteenuse eest makstav tasu on koolituskulu, mida saab tuludeklaratsiooni esitamisel maksustatavast tulust maha arvata.

Vanemal tuleb tasuda ka lapse toitlustamise eest. Ühe päeva toitlustamise hind munitsipaallapsehoius on 1,60 eurot (sh hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

Toitlustamise eest makstakse tegelike toidukordade arvu järgi, eeldusel et vanem on õigel ajal lapse puudumisest teada andnud. Kui laps puudub, tuleb lastehoidu sellest teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00ks kas telefoni teel või e-kirjaga. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb  puudutud päeva eest tasuda täishind.

Kui laps puudub mitu päeva, peab vanem lapse lastehoidu toomisest teavitama eelmisel päeval. Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral. Kui vanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast (nt hommikusöögist) kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada vähemalt nädal aega enne muudatust.

Lapsehoiuteenuse tasu maksab vanem jooksva kuu eest ja toidukulu eelmise kuu tegelike toidukordade alusel. Arve esitatakse vanemale 15. kuupäevaks ja see tuleb tasuda 20. kuupäevaks.

Lapsehoid tagab lastele puhtad käterätikud ja voodipesu. Vajalikud mähkmed tuleb tuua vanemal.