Lauluritsikad

2017. aasta sügisest on Lauluritsikate rühma nimekirjas 20 last. Neist poisse 7 ja tüdrukuid 13. Lapsed on vanuses 6 -7 aastat. 2018. aasta sügisel alustavad kõik lapsed kooliteed.

Sel õppeaastal jätkame tähelepanu pööramist laste sotsiaalsetele oskustele, käitumisele ja iseseisvusele.

Palju püüame õppida õues.

Erilise tähelepanu all on koolivalmiduse saavutamine. Seda kindlasti koostöös lapsevanematega, rühma õpetajatega, aineõpetajatega ja logopeediga. 2017 / 18 õppeaasta lõpuks peaksid lapsed vastama oma vanuse arengu eeldatavatele tulemustele.

Lemmiktegevused lastel on loogilist mõtlemist vajavad lauamängud, erinevate teatmeteoste uurimine, ühiste mängude väljamõtlemine, kunstitegevused, rollimängud.

Arendada püüame poiste ja tüdrukute vahelist koostööd mängudes.

  

RÜHMA   REEGLID:

*Olen viisakas – oskan kuulata, vastamisel tõstan kätt

*Hoolin lasteaiast, sõpradest, perekonnast, loodusest, tervisest ja oma asjadest

*Toas kõnnin, õues jooksen

*Võtan kodust kolmapäeval kaasa mänguasja

 Rühma reeglid valmisid koostöös lastega.

 OLEN KÕIGILE EESKUJUKS – SEST MINUST SAAB JU KOOLILAPS.