Lauluritsikad

MEIE ARMAS RÜHMATUBA,

RITSIKATEST RÕKKAB JUBA!

KUI SA MEIE RÜHMAS KÄID,

KOHTAD SIIN VAID SÕPRU HÄID.

JULGELT MEIE SEKKA ASTU,

VÕTAME SIND RÕÕMSALT VASTU!

 

Lauluritsikate rühmas on alates 2021 a. sügisest 19 last. Laste vanus on 6 – 7  aastat. Kaks last on vanuses 5 –6 aastat. Tüdrukuid on 11 ja poisse 8.

Rühma tugevuseks on erinevad kunstitegevused. Iga uus tehnika leiab kasutamist nii vabal ajal kui ka kodus koos perega.

 Lapsed on väga sportlikud, mõtlevad ise välja erinevaid liikumismänge ja kaasavad sõpru tegevusse. Loovmängus kehastatakse enamasti loomadeks, kelle najal toimub elukogemuste õppimine.

,,Kiusamisest vaba“ programmi toel on tugevasti arenenud omavahelised sotsiaalsed suhted ja oskus juba ise konflikte lahendada.

Palju püüame õppida õues. Looduses peituv annab lastele võimaluse iseseisvalt tegutseda ning õpetab looduskeskkonnas käituma.

Sellel õppeaastal on tähelepanu all koolivalmiduse saavutamine. Läbi põhiväärtuste nagu koostöö, hoolivus ja loovus, suuname lapsi märkama, uurima ja katsetama. Toetame peret õppe- ja kasvatusküsimustes, arvestame nende ideedega.

Iga hommikuring algab luuletusega:

Igal uuel hommikul,

ütlen, tere hommikust!

Siis kui päike taevas,

ütlen, tere päevast!

Lasteaed ja rühmatuba,

taas sind ootamas on juba!

RÜHMA REEGLID:

MÄNGIN RAHULIKULT TOAS, ÕUES SAAN MA JOOKSULOA.

OLEN SÕBRALIK JA KRAPS, SIIS MU SÕBRAKS IGA LAPS.

LOODUSEST MA LUGU PEAN, OHTUSID MA HÄSTI TEAN.

 

RÄÄGIN VAIKSE HÄÄLEGA, SIIS ON PAREM KUULATA.

KORRAPIDAJAKS MA OLEN, JÄLGIN, ET SEGADUST POLE.

ÕPETAJAT KUULAN MA, ET SAAKS KOOLIS HAKKAMA


Sellel õppeaastal:

  • Kinnistame sotsiaalsete käitumismudelite harjutamist läbi vanarahva eluolu, kõnekäändude, seostame neid väärtustega.
  • Viibime võimalikult palju õues, innustame lapsi ise uurima, vaatlema, katsetama ja loovalt tegutsema. Õpime käituma looduskeskkonnas, märkame ohte ja oskame neist hoiduda.
  • Arvestame laste ettepanekutega, suuname rohkem neid ise mõtlema, tegutsema ja lahendusi leidma.
  • Kolmapäeviti toimub läbi rollimängude, dramatiseeringute, tegeluspiltide kaudu „Kiusamisest vaba“ metoodika arutelud- koosolekud.

             Õppeaasta üldtemaatika: ,,Targaks lugudega“