Õnnetriinud

 
Õnnetriinude rühmas on 2-3 aastased lapsed  Rühmas on 16 last, kelle hulgas on 7 tüdrukut ja 9 poissi.
Peame lugu heast tervisest - toitume tervislikult, matkame, õpime ja liigume palju õues.
 Õppeaasta 2017/2018 olulisemad eesmärgid:
  • Laste ja lastevanematega tutvumine ning sujuv kohanemine lasteaiaga.
  • Koostöös kodu ja lasteaiaga lapse arengu toetamine.
  • Hubase ja koduse rühmaruumi kujundamine mis avardaks erinevaid tegevusvõimalusi ja loovmängu.
  • Lapse eneseteenindusoskuste toetamine ja eakohase iseseisva toimetuleku saavutamine.
  • Soodustada laste omavahelist suhtlust. Luua ja pakkuda lastele erinevaid situatsioone eneseväljendus- ja suhtlemisoskuste arendamiseks.
  • Uurida, vaadelda ja kogeda loodust ning seeläbi lapses tekitada huvi looduse vastu.