Lapsuliblikad


Sobitusrühmas Lapsuliblikad on 11 last vanuses 3 – 7a.

Keskkond rühmas on  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav ning turvaline.

Äratame lastes huvi ümbritseva maailma vastu, soovi ja oskust seda uurida, esitada küsimusi ja iseseisvalt leida vastuseid. Õppida mõtlema, analüüsima ning järeldusi tegema. Süvendatud tähelepanu pöörame rühmas muusikaõpetusele ja õppimisele läbi muusika ja loodusrütmide. Õppetegevustes kasutatakse Montessori pedagoogika elemente.

 Iga laps on eriline, lapse iga mõte on oluline!