Lapsuliblikad

Sobitusrühmas Lapsuliblikad on 15 last vanuses 3-6 aastat. Nendest 9 poissi ja 6 tüdrukut.

Rühma tegevuses kasutame Montessori pedagoogika elemente (õppimine iseseisvalt, läbi harjutamismängude).

Keskkond rühmas on lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav (tegevuskeskused) ning turvaline.

Äratame lastes huvi ümbritseva maailma vastu, soovi ja oskust seda uurida, ärgitame esitama küsimusi ja iseseisvalt leidma vastuseid, õppima mõtlema, analüüsima ning tegema järeldusi.

Lapse iga mõte on oluline!