Maipõrnikad


TERE PÄEVAST ARMAS SÕBER ON NII TORE NÄHA SIND,

SELLE LAULUGA MA TERVITAN NÜÜD

SIND JA SIND JA SIND ….

ÜTLEN PAREMALE TERE JA SIIS VASAKULE KA

NÜÜD VÕIB RÕÕMSAL MEELEL LASTEAED MEIL ALATA!

 

sellist laulu võib kuulda igal hommikul Maipõrnikate rühma hommikuringis, millega tervitame üheskoos rühmakaaslasi ja alustame rõõmsal meelel algavat päeva. Maipõrnikate rühmas mängivad ja koguvad üheskoos teadmisi kolme – kuni seitsmeaastased lapsed. Erivanuseliste laste ühine õpi- ja kasvukeskkond suunab vanemaid lapsi hoolitsema, vastutama, olema eeskujuks käitumiskultuuri ja teadmiste poolest. Nooremad lapsed jälgivad suuremate laste mängu, omavahelist suhtlemist ja koostöö- ja õpioskusi, asudes tasapisi nähtut ise jäljendama ning seejärel kasutama. Üheskoos loome me üksteist toetava ja heatahtliku õhkkonna, mis võimaldab mitmekülgsemat suhtlust, kasvatab nii nooremate kui ka vanemate laste tolerantsust ning abi- ja koostöövalmidust.

             Õpetajatena arvestame erivanuseliste laste rühmas tegevuste planeerimisel paindlikkust, mängulisust ning laste huvisid. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lähtume erinevate valdkondade omavahelisest lõimingust, soovides pakkuda lapsele mitmekesist ning vahelduvat õpikeskkonda. Seoses Tartu lasteaed Meelespea aastateemaga – REIS ÜMBER EESTIMAA- UURI, MÄRKA, AVASTA! –  lähtume tegevuste planeerimisel Eesti rahvakultuuri, rahvusmustrite, sümboolika, vanarahva mängude (k.a pärimuslikud laulumängud, näpumängud), uskumuste ja traditsioonide lõimimisest õppe- ja kasvatustegevustesse. Sealjuures korraldame põnevaid ajarändeid, õpime tundma Eesti kaarti ning korraldame looduses põnevaid õpi- ja avastusretki.

 

Maipõrnikate kenad kombed on sellel õppeaastal esitatud luuletusena:

MÄNG ON LAPSE TÄHTIS TÖÖ,

MA EI JONNI, MA EI LÖÖ.

OLEN SÕBRALIK JA HEA,

SEDA IGAÜKS MEIST TEAB.

KÄSI PESEN, HAMBAID KA,

PUHAS OLLA ON NII HEA.

SÖÖGI AJAL JOON JA SÖÖN,

KIIDAN TOITU, KOKA TÖÖD.

SELLEL AJAL POLE VAJA

JUTUSTADA, VADISTADA

LÕUNA AJAL PUHKAB LAPS,

SIIS TA ÕHTUL JÄLLE KRAPS.