Maipõrnikad


KÕLAB ÜLE MAA JA MERE
HOMMIKUNE MUUMI „TERE!“
TERE PÄIKE, TERE TUUL,
TERE VÄIKENE JA SUUR.


Maipõrnikate rühmas on 12 last, 6 poissi ja 6 tüdrukut. Meie rühmas mängivad ja koguvad teadmisi kolme- kuni seitsmeaastased lapsed koos erivajadustega lastega. Suureks eeliseks on laste väiksem arv rühmas. Erivanuseliste laste ühine õpi- ja kasvukeskkond suunab vanemaid lapsi hoolitsema, vastutama, olema eeskujuks käitumiskultuuri ja teadmiste poolest. Nooremad lapsed jälgivad suuremate laste mängu, omavahelist suhtlemist ja koostöö- ja õpioskusi, asudes tasapisi nähtut ise jäljendama ning seejärel kasutama.
Õpetajatena arvestame erivanuseliste laste rühmas tegevuste planeerimisel paindlikkust, mängulisust ning laste huvisid. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lähtume erinevate valdkondade omavahelisest lõimingust, soovides pakkuda lastele mitmekesist ning vahelduvat õpikeskkonda.

Selle õppeaasta aastateema on "TARGAKS LUGUDEGA".

Erinevaid tarkuseteri kogume Muumitrollide tegelaste abil. Muumitrollid on eeskujuks väikestele Maipõrnikatele,
kes õpivad hindama sõpruse väärtust, heatahtlikku käitumist ja üksteisega arvestamist.
Läbi Muumitrollide lugude ja seikluste saavad rühma lapsed märgata erinevaid ohtusid ning tunda end turvaliselt.
Koos muumidega tähistame tähtpäevi ning liigume looduses.