Lepatriinud

TERE, TERE, VÄIKSED TRIINUD,
OLEME KÕIK LEPATRIINUD.
USINAD JA LÕBUSAD,
TÄPILISED PUTUKAD.
LEPATRIINU LENDA SA, KÕIKI LAPSI TERVITA!

Lepatriinude rühmas käib 20 last. Nendest tüdrukuid 9 ja poisse 11.

Kuna õppeaasta 2021/22 üldtemaatika on „TARGAKS LUGUDEGA”, siis pöörame eriliselt tähelepanu
eelkõige laste kuulamisoskuse arendamisele looduses viibimise (haaratud kõik meeled) ning juttude abil.
Lisaks tähtsustame sotsiaalemotsionaalsete oskuste, eneseregulatsiooni ja iseseisvuse arendamist koostöös
lapsevanemate, rühma õpetajate, muusika- ja liikumisõpetaja, eripedagoogi ja psühholoogiga.
Tähtsad on meile veel laste rühma- ja mängureeglite järgimine, omavaheline viisakas suhtlemine
(hoolivus), eneseväljendamise, loovuse ja koostööoskuse arendamine, õppimisharjumuse kujundamine
läbi mängu ja avastusõppe metoodika.

Väärtustame tervislikke eluviise, loodushoidu, positiivset õhkkonda ja rõõmu ühistest töödest ning
tegemistest. Otsustamis- ja vastutamisvõimaluste loomise ning tunnustamisega tugevdame lapse
positiivset minapilti, millest sõltub lapse terve enesehinnang.

Meie tüdrukud armastavad kodu- ja nukumänge ning raamatuid, poisid konstrueerivad, ehitavad ning
mängivad autodega. Käelistest tegevustest on lemmikud maalimine, joonistamine, ka šabloonide järgi,
lõikamine ning kleepimine. Lapsed mängivad erinevaid loov- ja rollimänge.

Oleme häälekad, energilised ja teotahtelised!