Pääsusabad


Pääsusabade rühmas käib 22 last, neist 14 tüdrukut ja 8 poissi. Lapsed on vanuses 3-4 aastat.

Tüdrukud ja poisid on väga uudishimulikud ja liikuvad. Neil on huvi erinevate mänguliikude vastu, eriti pakuvad rõõmu erinevad jäljendamist nõudvad rahvalikud sõna- ja liikumismängud.

Hommikuringi ja tegevustega alustame kell 9.00 ja liikumistegevus või muusikategevus algab kell 9.50.

Päeva jooksul mängime, käime õues, avastame maailma ja puhkame.

Õppetegevused toimuvad lõimitult – tegevuse jooksul puudutavad lapsed kõiki ainevaldkondi.

2017/2018. õppeaastal peame oluliseks:

  • Laste eneseteenindusoskuste süvendamist läbi igapäevatoimingute.

  • Positiivsete käitumisharjumuste kujundamist ja täiskasvanute sõnaliste korralduste täitmist.

  • Sõbralikku suhtumist ja austust teistesse lastesse ja täiskasvanutesse.