Pääsusabad


Pääsusabade rühmas on 14 last, neist 6 tüdrukut ja 8 poissi. Lapsed on vanuses 3-4 aastat. Lapsed on väga liikuvad ja uudishimulikud. Meelistegevused on plastiliiniga voolimine, joonistamine, lauamängud, rollimängud ja poistel mudelautodega mängimine ning suurte klotsidega ehitamine. Õuetegevustes meeldib lastele riisuda, käruga puulehti vedada, pallimängud ja liivakastimängud. 

Mänguliste tegevuste kaudu suuname lapsi tunnetama ümbritsevat elu ning ise tegutsema. Sellel õppeaastal pöörame suuremat tähelepanu laste eneseteenindusoskuste omandamisele ja laste omavahelistele suhetele, hoolivale käitumiskultuurile.


Pääsusabade hommikuring algab salmiga:

Tere, tere sulle, ütle tere mulle!

 

Pääsusaba rühma head kombed:

1.     Olen sõbralik.

2.     Panen asjad oma kohale tagasi.

3.     Toas kõnnin.