Siniliblikad

Siniliblikate rühm on sobitusrühm. Lapsed on vanuses 2-7 eluaastat.
 

Siniliblikate rühm on sobitusrühm 15-le lapsele, kellest mõned vajavad tuge kõne toetamises (hääldus, grammatika, teksti mõistmine jt). Lapsed on vanuses 3 – 6 eluaastat. Rühmas töötavad õpetajad Eve ja Kaidi ning õpetajaabi Helena.

Planeerimine ja tegevuste läbiviimine on liitrühmas paindlik. Peame kinni sellest, et iga alarühmaga saaks nädala jooksul läbitud ettenähtud tegevuste liigid ning lapsed omandaksid eakohaseid oskusi ja teadmisi. Soovime, et lapsed oleksid õppetegevuses uurijad ning õppimine toimuks põhinedes laste loomupärasele uudishimule.

Õppe- ja kasvatustöö peamiseks õppemeetodiks on mäng. See mõjutab lapse füüsilist, emotsionaalset, kognitiivset ning sotsiaalset arengut. Käesoleval õppeaastal pöörame rohkem tähelepanu rollimängu kujundamisele (oma tegevuse kooskõlastamine teiste laste tegevusega) ning reeglimängud õpetamisele (oskus enda mõtteid teisele selgitada, teha kompromisse ning kokkuleppeid).

Meie rühma reeglid:

  • Otsas mäng, ma pole lohe, panen asjad kokku kohe.

  • Vaikselt kõnnin üle toa, õues saan ma jooksuloa.

  • Enne sööki alati, pesen käsi seebiga.

  • Siis, kui käes on unetukk, olen voodis vait kui sukk.

  • Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.

  • Olen viisakas ja kraps, siis mul sõbraks iga laps.

  • Tere-tere ütlen sulle, tere-tere ütle mulle!

Samuti on Siniliblikate rühm liitunud alates 2013 a sügisest „Kiusamist vaba lasteaed” projektiga. Projekti edasiarendamine käib läbi väärtuspõhiste vestlusringide ehk karude koosolekute kaudu. Siniliblikate karude koosolekutel arutletakse erinevate väärtuste ja sobilike käitumismustrite üle, vaadeldakse erinevaid situatsioone, mängitakse rollimänge ja tutvustatakse erinevate rahustavate võtete (massaaž) ja mängudega.