Siniliblikad


Siniliblikate rühm on sobitusrühm 2-7-aastastele lastele, kellest osad vajavad kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskus), sotsiaalsete oskuste ja/või tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamist. Rühmas on vähem lasi kui tavarühmas, millest tulenevalt oleme nagu üks suur pere. 

Planeerimine ja tegevuste läbiviimine on meil paindlik. Lapsed on õppetegevuses uurijad ning õppimine toimub põhinedes laste loomupärasele uudishimule. Lapse loomulikku arengut toetame läbi õuesõppe, loovuse, kujutlusvõime, huvide ja lapse enda omaalgatuse baasil. Äratame lastes huvi looduse vastu, sest laps, kes armastab loodust, kasvab hingelt suureks. 

Iga hommik algab lauluga:

„Hommik on käes,

möödunud öö.

Tõusen koos päikesega,

tere uus päev.

Täna tahan kindlasti,

rõõmustada kedagi.“

 

Meie rühma reeglid:

·         Otsas mäng, ma pole lohe, panen asjad kokku kohe.

·         Vaikselt kõnnin üle toa, õues saan ma jooksuloa.

·         Enne sööki alati pesen käsi seebiga.

·         Siis, kui käes on unetukk, olen voodis vait kui sukk.

·         Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.

·         Olen viisakas ja kraps, siis mul sõbraks iga laps.

·         Tere-tere ütlen sulle, tere-tere ütle mulle!