Uudised

LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!


 2017-2018. õppeaastal on lasteaiapere tegevuse põhiteema "Loodusega sõbraks uurides ja avastades Eestimaad" . Ootame huvitavaid leide (fotod, videod, nähtused jms) loodusest, mida lasteaias uurida.


Pöörame suurt tähelepanu  ohu ennetamise oskuste kujunemisele lastel. Selles abistab meid tore mäng "Aga mina", mille mängu autoritelt said kõikTartu lasteaiad 2014. aastal. Päästeamet viib koolieelikutele läbi õppuse "Tulest targem" .


Septembris avasime uue õpitoa õues - "Puukoda". Lastel on võimalik õppida tundma puidu omadusi, erinevusi, puude liike, mängida ja ehitada puidumaterjaliga, disainida ise esemeid ja  ja alustada lihtsamate puutöödega puidutöö õpetaja juhendamisel.

Alates novembrist toimub puutöö siseruumis.


Terviseedenduse tegevuskava november-jaanuar:

Novembris:

01.11. – 31.11.Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse hindamise läbiviimine rühmas ja

õuealal. Iga rühm hindab teist rühma. Kaasata lapsed ohtude märkamisel. Kokkuvõtted

tervishoiutöötajalt.

Detsembris:

18.12. – TEL - meeskonna ümarlaud – esimese poolaasta tegevuste hindamine. ( kokkuvõte)

Jaanuaris:

CAP – Rahvusvaheline laste väärkohtlemise ennetamise programm: ,,Kiusamine“,

,,Võõraga kaasaminek“; CAP täiskasvanute õpituba

15.01. – 18.01. Tervisenädal: Rüht. Rühiprobleemide ennetamine/liikumine, rüht erinevates istumiskohtades, -asendites. Külas füsioterapeut.

Uisutamine Lõunakeskuse Jäähallis personalile.


Mesimummude, Pääsusabade, Lauluritsikate,  Maipõrnikate, Siniliblikate ja Lepatriinude rühma meeskonnad läbis Lastekaitse Liidu põhikoolituse "Kiusamisest vaba lasteaed" . Tegemist on Taanis väga populaarse ja levinud meetodiga lastele emotsioonide tutvustamiseks ja suhtlemiskogemuste ning -oskuste kujundamiseks. Eesmärk on metoodika kasutusele võtmine kõigis rühmades.

        


                                                              ********