Üldinfo


  • Tartu Lasteaed Meelespeas  on kokku 8 rühma, nendest 1 sõimerühm,  4 aiarühma  ja 3 sobitusrühma.
  • 2 sobitusrühma paiknevad Ilmatsalu 46 korterelamu I. korrusel. Rühmad loodi 2012. a renoveeritud ja lasteaiaks kohandatud laste taastusravikeskuse ruumidesse.
  •  Lisaks Meelepea lasteaiale tegutseb Meelespea lastehoid, mis avati 08.12.2014. a Ilmatsalu 3a. Hoius on kokku 3 rühma. Vaata lähemalt "Meelespea lastehoid."
  • Lasteaed ja lastehoid on avatud 7.00-18.00.
  • Kodukord LA Meelespea 2015.pdf
  • Tartu Lasteaed Meelespea hoolekogu kinnitatud koosseis 2021/2022. õppeaastaks: Koosseis 2021/2022   

Oluline teada!