KIVA metoodika


Mesimummude, Pääsusabade, Lauluritsikate, Maipõrnikate, Siniliblikate ja Lepatriinude rühma meeskonnad läbis Lastekaitse Liidu põhikoolituse "Kiusamisest vaba lasteaed" . Tegemist on Taanis väga populaarse ja levinud meetodiga lastele emotsioonide tutvustamiseks ja suhtlemiskogemuste ning -oskuste kujundamiseks. Sügiseks 2018 on koolituse läbinud ja  metoodika kasutusele võetud kõigis rühmades.

Mis on "Kiusamisest vabaks!" programm?

„Kiusamisest vabaks!“ keskendub tervetele ja heatahtlikele suhetele lastegruppides nii lasteaias kui koolis.
Programm pärineb Taanist ja on kasutusel lisaks Taanile ja Eestile veel ka Fääri saartel, Gröönimaal ja Islandil. "Kiusamisest vabaks!" lähtub põhimõttest, et me kõik ei saa olla omavahel parimad sõbrad, kuid me kõik saame olla üksteisele headeks kaaslasteks ja seda heaks kaaslaseks olemist on võimalik õppida ja õpetada. Programmi sümboliks on lillat värvi Sõber Karu, kelle abil õpitakse tunnustama ennast ja kaaslast, ennetama ja ka lahendama konfliktsituatsioone. Sõber Karu toetab ühtlasi laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli.

"Kiusamisest vabaks!" on Eestis MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel lasteaedades kasutusel alates 2010. aastast ja koolides 2013. aastast. 2018. aasta septembrikuuks on selle kasutamise õigus 466 lasteaial ja 143 üldhariduskoolil. Iga liitunud lasteaia- ja koolimeeskond läbib enne programmi kasutama asumist põhjaliku koolituse, mille käigus saavad nad rühmades ja klassides kasutamiseks ka metoodilised vahendid. Koolitus koosneb 2-päevasest põhikoolitusest ja sellele umbes poole aasta möödudes toimuvast jätkukoolitusepäevast.

"Kiusamisest vabaks!" programmi kohaselt baseerub ennetustöö neljal põhiväärtusel, milleks on sallivus, hoolivus, julgus ja austus. Programmi kasutamiseks on loodud on tugev ja toetav võrgustik maakonna haridusspetsialistidest ning üle Eesti asuvatest mudellasteaedadest ja -koolidest, kes kaasavad mh piirkondlike teabepäevade kaudu tervet kogukonda.

Lapsevanemal soovitame igapäevaste ühiste tegevuste käigus uurida lapselt ka Sõber Karu kohta - kuulata, missuguseid tegevusi on laps Sõber Karuga ühiselt ette võtnud ning millised on lapse mõtted ja tunded. Sõber Karu kaudu saab lapsega arutada ka lapse rõõme ja muresid.

"Kiusamisest vabaks!" koduleheküljelt leiab programmiga seotud infot eesti ja vene keeles nii lastega töötav spetsialist, lapsevanem kui ka laps ise.

Sallivust, hoolivust, julgust ja austust soovides
Sõber Karu ja tema head kaaslased

Vaata "Kiusamisest vabaks!" lasteaedadele tutvustavat videot siit:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sv4QnbFHH34


Kuus nõuannet lapsevanematele

Lapsed vajavad hästi hakkama saamiseks ja positiivses suunas arenguks häid kaaslasi. Kui lapsed õpivad juba varasest east, kuidas olla hea kaaslane, ennetame samal ajal kiusamist pikas perspektiivis. Lapsevanemana saad sina sellele kaasa aidata, et klassis ja kogu koolis oleks meeldiv õhkkond. Sina oled oma lapsele kõige olulisemaks eeskujuks ja kui vanemad toetavad ühtsustunde loomist, kandub see üle ka laste käitumisele koos teistega olles.


1. Julgusta oma last mängima ja suhtlema erinevate kaaslastega lasteaia- või koolipäeval ja vabal ajal. Sinu laps õpib erinevate kaaslastega koosolemisest ja mängimisest. Suhtlemine erinevate kaaslastega aitab kaasa, et kõikidesse lastesse suhtutakse hästi ning igaüks saaks tunda end mängu- ja õpingukaaslaste seas turvaliselt.


2. Ole laste, nende vanemate, õpetajate ja kõigi last ümbritsevate inimestega suheldes viisakas. Väldi teistest inimestest halvasti rääkimist nii laste kui täiskasvanute kuuldes. Ebameeldivad sõnad laste ja täiskasvanute aadressil arenevad kergesti vastumeelsuseks nende suhtes. Julgusta last olema heatahtlik, avatud, lahenduskeskne. Ole ise positiivne ja heaks eeskujuks – tervita kohtudes nii lapsi kui täiskasvanuid, õpi selgeks oma lapse kaaslaste nimed.


3. Julgusta last enda eest seisma ning toetama ja kaitsma ka kaaslasi. Kõrvalseisjaks jäänu vajab teistega koostegutsemiseks märguannet või selget kutsumist. Aeg-ajalt liitub rühma või klassiga uusi lapsi ja lapsevanemaid, aita tulijatel sisse elada, tunne nende vastu huvi, tutvusta neile grupi tavasid ja kaasa tegevustesse. Lapsed, kes julgevad enda eest seista ja oskavad teisi toetada, lohutada ning kaitsta, kasvavad paremateks inimesteks.


4. Ole avatud ja toetav kuulaja, kui teised vanemad räägivad oma lastega seotud teemadest. Vanemal võib olla keeruline end avada, kui tema lapsel on raske ning ta vajab kaaslaste tuge ja sõpru. Oma murest on lihtsam rääkida ja sellele lahendust leida, kui teised kuulavad ja kaasa mõtlevad. Püüa mõista teiste laste, nende vanemate ja õpetajate vaatepunkte, sest igal olukorral on mitu erinevat tahku. Aita ka oma lapsel mõelda, kuidas teised inimesed võivad olukordasid mõista ja kogeda ning mida tunda


5. Püüa luua koos laste ja nende vanematega ühine hea tava teile oluliste sündmuste tähistamiseks. Ühised üritused liidavad rühma või klassi, sest kõigil on vajadus kuuluda gruppi. Sünnipäevad on väga tähtsad nii sünni­päevalapse, tema külaliste kui nende jaoks, keda peole ei kutsuta. Laps, keda sünnipäevale ei kutsuta ja ka laps, kelle sünnipäevale ei minda, tunneb end tõrjutuna. Arutlege erinevate soovide ja võimaluste üle. Leidke viis sündmuse tähistamiseks, kutsete jagamiseks ja muljete vahetamiseks nii, et sellest kõrvale jääjad ei tunneks end tõrjutuna.


6. Ole osaline lapse digitaalses elus. Tänapäevased lapsed on juba sündinud pidevalt muutuvasse nutimaailma, see on osa laste tegelikkusest ja tulevikust. Vanem, kes soovib olla osaline lapse elus, peab omama huvi ja oskuseid osalemaks ka nende digitaalses elus. Kõik õpetused heaks inimeseks olemise kohta kehtivad ka digitaalses maailmas. Lapsed veedavad palju aega nutiseadmetes, kuid vajavad selgitusi, kuidas digitaalsed kesk­konnad toimivad ja millised riskid sealsete võimalustega kaasnevad.
 

Eeskuju kasvatab rohkem kui õpetussõnad. Jälgi end teadlikult ja mõista, millist eeskuju tegelikult annad.

Pea alati meeles, et õpetajad ega nutivahendid ei asenda lapsevanemat!


(informatsioon on võetud lehelt kiusamisestvabaks.ee)